ZIPPO ENC. SUBTLE LEAF Ud. 60003680 ZIPPO ENC. SUBTLE LEAF Ud. 60003680 ZIPENC3802 24,50
ZIPPO ENC. TATTOO #2 1 Ud. 60001564 [87Z146] ZIPPO ENC. TATTOO #2 1 Ud. 60001564 [87Z146] ZIPENC2123 19,50
ZIPPO ENC. TATTOO #3 TRIBAL 1 Ud. 60001700 ZIPPO ENC. TATTOO #3 TRIBAL 1 Ud. 60001700 ZIPENC2124 14,50
ZIPPO ENC. TEQUILA 1 Ud. 60004378 ZIPPO ENC. TEQUILA 1 Ud. 60004378 ZIPENC1579 24,50
ZIPPO ENC. THE NAME IN FLAME 1 Ud. 60001859 ZIPPO ENC. THE NAME IN FLAME 1 Ud. 60001859 ZIPENC1532 24,50
ZIPPO ENC. TIME 1 Ud. 2004742 ZIPPO ENC. TIME 1 Ud. 2004742 ZIPENC1303 29,50
ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK 1 Ud. 60000818 ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK 1 Ud. 60000818 ZIPENC1100 19,50
ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK SLIM 1 Ud. 60001566 ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK SLIM 1 Ud. 60001566 ZIPENC1101 19,50
ZIPPO ENC. USA FRAME 1 Ud. 60001055 ZIPPO ENC. USA FRAME 1 Ud. 60001055 ZIPENC2133 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN HPC SLIM 1 Ud. 60000811 [50851028] ZIPPO ENC. VENETIAN HPC SLIM 1 Ud. 60000811 [50851028] ZIPENC1019 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES 1 Ud. 60002632 ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES 1 Ud. 60002632 ZIPENC1032 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES SLIM 1 Ud. 60002631 ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES SLIM 1 Ud. 60002631 ZIPENC1033 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE DESIGN 1 Ud. 60004049 ZIPPO ENC. VINTAGE DESIGN 1 Ud. 60004049 ZIPENC1547 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE LIGHTER 1 Ud. 60001169 [50852942] ZIPPO ENC. VINTAGE LIGHTER 1 Ud. 60001169 [50852942] ZIPENC2018 19,50
ZIPPO ENC. VINTAGE LOGO 1 Ud. 60001198 [5088Z583] ZIPPO ENC. VINTAGE LOGO 1 Ud. 60001198 [5088Z583] ZIPENC2024 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE MONACO 1 Ud. 60002539 ZIPPO ENC. VINTAGE MONACO 1 Ud. 60002539 ZIPENC3705 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE MOTORBIKE POSTER 1 Ud. 60003005 ZIPPO ENC. VINTAGE MOTORBIKE POSTER 1 Ud. 60003005 ZIPENC3710 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE RACE CAR POSTER 1 Ud. 60004633 ZIPPO ENC. VINTAGE RACE CAR POSTER 1 Ud. 60004633 ZIPENC3714 24,50